เกี่ยวกับเรา

บริษัท วีแคนฟิกซ์ จำกัด เป็นบริษัทจัดทำเว็บไซต์ www.ซ่อมได้.com และ www.wecanfix.co.th เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลและจัดอันดับศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ทั่วประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรถยนต์ที่ต้องการนำรถเข้าซ่อม บริษัทประกันภัย หรือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ด้วยกันเอง โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ต่อไป โดยแหล่งข้อมูลจะมาจากการเข้าสำรวจอุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ในศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ทั่วประเทศ และรวมถึงข้อมูลจากการทำสำรวจความพึงพอใจหลังเข้ารับบริการ เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจเลือกเข้ารับบริการต่อไป

ค้นหาศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ตามพื้นที่, ตามลำดับคะแนน, ตามบริการ หรือตามบริษัทคู่สัญญาประกันภัย
ดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศูนย์ซ่อมฯ เช่น รายละเอียดเครื่องมือ ดัด ดึง ตัวถัง, เครื่องกระตุกตัวถังรถยนต์, ห้องพ่นอบสี และประเภทของสีพ่นรถยนต์ที่ใช้ รวมถึงรูปภาพปัจจุบันของศูนย์ซ่อมฯ
การจองคิวซ่อมในศูนย์ซ่อมฯ ที่ร่วมโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการนัดหมายเพื่อนำรถเข้าซ่อม
การติดตามความคืบหน้าของรถที่เข้าซ่อมในศูนย์ซ่อมฯ ที่ร่วมโครงการ

สำหรับเจ้าของศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ www.wecanfix.co.th หรือ www.ซ่อมได้.com จะเป็นอีกช่องทางที่สำคัญสำหรับธุรกิจที่ใช้ในการสื่อสารกับลูกค้า และบริษัทประกันภัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับทุกท่านในอุตสาหกรรมซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ต่อไป ท่านสามาถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อโฆษณาได้ที่ advertise@ซ่อมได้.com, advertise@wecanfix.co.th หรือโทร 02-090-7777