คำถามที่พบบ่อย

Wecanfix คืออะไร?

บริษัท วี แคน ฟิกซ์ จำกัด เป็นบริษัทจัดทำเว็บไซต์ www.ซ่อมได้.com และ www.wecanfix.co.th เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลและจัดอันดับศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ทั่วประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของรถยนต์ที่ต้องการนำรถเข้าซ่อม บริษัทประกันภัย หรือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ด้วยกันเอง โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความพร้อมในการให้บริการของอู่ต่อไปมากขึ้น โดยแหล่งข้อมูลจะมาจากการเข้าสำรวจอุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ในศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ทั่วประเทศ และรวมถึงข้อมูลจากการทำสำรวจความพึงพอใจหลังเข้ารับบริการ เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจเลือกเข้ารับบริการต่อไป สามารถเข้าไปตรวจอู่ได้อย่างไร?

ทางเรามีการประสานงานเข้าไปที่ประกันภัยรถยนต์ในค่ายต่างๆ เพื่อเป็นตัวกลางเข้าตรวจประเมินอู่ และเมื่อทางเราได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทประกันภัย จึงเข้าไปตรวจประเมินความพร้อมของอู่ และศูนย์บริการในคู่สัญญาประกันภัยนั้นๆ ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการตรวจประเมิน?

ทางเรามีแบบฟอร์มการประเมิน และแบ่งเกณฑ์มาตรฐานความพร้อมให้บริการของอู่ ตามคะแนนการประเมิน โดย เข้าสำรวจอุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ในศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์ และรวมถึงข้อมูลจากการทำสำรวจความพึงพอใจหลังเข้ารับบริการ โดยเกณฑ์มาตรฐานในการตรวจประเมินมีดังนี้

 • 1. เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมตัวถัง
 • 2. วัตถุดิบ และ ส่วนประกอบ
 • 3. สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในอู่
 • 4. ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ อาทิ ระบบภายในอู่ แต่ไม่ได้นำมาคิดคะแนน

คะแนนการประเมินอู่ หมายความว่าอย่างไร?

เราแบ่งเกณฑ์มาตรฐานความพร้อมบริการของอู่ โดยจัดลำดับคะแนน 0-5 ซึ่งมีความหมายดังนี้

 • ช่วงคะแนน 4.0 – 5.0 หมายถึง ความพร้อมสูงมาก
 • ช่วงคะแนน 3.5 – 3.9 หมายถึง ความพร้อมสูง
 • ช่วงคะแนน 3.0 – 3.4 หมายถึง ความพร้อมปานกลางค่อนข้างสูง
 • ช่วงคะแนน 2.5 – 2.9 หมายถึง ความพร้อมปานกลาง
 • ช่วงคะแนน 2.0 – 2.4 หมายถึง ความพร้อมปานกลางค่อนข้างต่ำ
 • ช่วงคะแนน 1.0 – 1.9 หมายถึง ความพร้อมต่ำ
 • ช่วงคะแนน ต่ำกว่า 1.0 หมายถึง ความพร้อมต่ำมาก

ความถี่ในการตรวจอู่?

เราจัดทีมประเมินกระจายตรวจตามอู่แต่ละพื้นที่โดยทำการตรวจประเมินอู่ 1 ครั้ง/ปี และหากมีการตรวจประเมินตกหล่นในส่วนใด ทางเราเองก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจประเมินให้อีกรอบ เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการอู่ และข้อมูลให้กับทางอู่ไว้ใช้พิจารณาตรวจสอบความพร้อมตัวเองเช่นกัน

ถ้าไม่ใช่อู่ หรือศูนย์ซ่อมในคู่สัญญาประกันภัย จะเข้าร่วมได้ไหม? เข้าร่วมเป็นสมาชิก Wecanfix โดยไปที่ฟังก์ชั่นเข้าร่วมอู่ในสังกัด (ด้านบน/ล่าง ในหน้าแรกของเว็บไซต์) และกรอกข้อมูลในแบบแบบฟอร์ม เข้าร่วมสถานประกอบการ แล้วรอเราตอบกลับ หรือสามารถโทรเข้ามาสอบถามที่ทางเราโดยตรงได้ เพื่อให้เราส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจประเมินความพร้อมของอู่นั้นๆ ของท่านได้ นอกจากเว็บไซต์เราจะทำหน้าที่ในการรวบรวมอู่ ที่ได้รับการประเมินความพร้อมการให้บริการทั้งทางด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ และวัตถุดิบในการใช้งาน รวมถึงด้านการบริการในด้านต่างๆ แล้วนั้น ทาง Wecanfix เอง ยังให้บริการในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย

 • - รับเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของการเตรียมความพร้อม และพัฒนาปรับปรุงสถานประกอบการของท่าน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานความพร้อมให้บริการแก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการเข้าบริการอู่ของท่านมากที่สุด
 • - รับทำเว็บไซต์ให้กับทางสถานประกอบการณ์ เพื่อเป็นช่องทางในการขยายตลาด และให้เข้าถึงกลุ่มใหม่ๆ เพิ่มขึ้น และกลุ่มลุกค้าเก่าได้ติดตามข่าวสารข้อมูลของทางสถานประกอบการณ์ของท่านได้ง่ายขึ้น
 • - ในเว็บไซต์ของเรายังมีพื้นที่โฆษณา ให้ทางสถานประกอบการณ์ต่างๆ เข้ามาโปรโมทสินค้า หรือการบริการขของธุรกิจของท่านได้อีกทางด้วย

ช่องทางการติดต่อ

เว็บไซต์ Wecanfix  : https://www.wecanfix.co.th/

Facebook Fan Page : Wecanfix  / ซ่อมได้ : https://m.facebook.com/wecanfix.co.th/

Youtube Channel : Wecanfix  ซ่อมได้ : https://www.youtube.com/channel/UCyc_IUyJ5jN7r06DEUOmvWw